หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
โปรโมชั่น
ราคาติดตั้งระบบแก๊ส
ไขปัญหากับวิศวกร
ข่าวสารกิจกรรม
ติดต่อเราสาขา ศรีนครินทร์ 31
โทร.02-7046051-2
092-1210999 ,086-9978045

สาขา ลาดปลาเค้า 67)
โทร. 086-340 3450

สาขา นครศรีธรรมราช
โทร. 085-677 5434
085-246 8940


 

 

โครงการพักใจที่วัดพระบาทน้ำพุ

วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ได้มีที่พักกายและใจ ณ วัดพระบาทน้ำพุ

ระยะเวลา :  วันที่เริ่ม  31 มกราคม 2556   สิ้นสุด วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556

สถานที่ : วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี

จัดส่งความช่วยเหลือออกเป็น 2 ระดับคือ

1. นำตัวผู้ป่วยไปส่งที่วัดพระบาทน้ำพุ

2. การช่วยเหลือระยะยาวด้วยการนำเงินไปบริจาคทุกเดือน

รายละเอียด :
การดำเนินงาน การช่วยเหลือเร่งด่วน ( 31 มกราคม พ.ศ.2548 ) PTC GAS
ได้เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยการนำรถไปรับตัวผู้ป่วยจากโรงพยาบาล
แห่งหนึ่งที่จังหวัดศรีราชา และนำผู้ป่วยไปส่งที่วัดพระบาทน้ำพุตามที่ผู้ป่วยตั้งใจไว้ 
พร้อมทั้งนำเงินไปบริจาคเงินจำนวน 41,200 บาทแก่วัดพระบาทน้ำพุ และจะ
ทำการโอนเงินเพื่อบริจาคเป็นค่าใช้จ่ายสบทบค่าอาหารและยาแก่ผู้ป่วยทุกเดือน
เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท

สรุปผล :
จากการออกไปช่วยเหลือในครั้งนี้พบว่า การจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อ HIV
ได้ส่งผลดีแก่ทั้งตัวบุคลากรในองค์กรและผู้ป่วยติดเชื้อที่วัดพระบาทน้ำพุบุคลากร
ในองค์กรมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อผู้ป่วยติดเชื้อทำให้บุคลกรได้เห็นสัจธรรมของชีวิต
ได้เรียนรู้ในเรื่องราวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเตือนใจว่าหากจะคิดทำอะไรต้องนึกตรึกตรอง
ให้ดีกับผลที่จะตามมา และสิ่งสำคัญที่สุดในเรื่องร้ายๆเรายังเห็นเรื่องดีๆมากมายในนั้น
อาสาสมัครที่ยอมอุทิศตน โดยไม่ได้คำนึงถึงความสะดวกสบาย หรือ เงินทอง ไม่ว่าจะเป็น
อาสาสมัครชาวไทยหรือชาวต่างชาติอีกทั้งพนักงาน พยาบาล หมอ ทุกคนล้วนมาด้วยจิตอาสา ทำให้เราเห็นความรักความปรารถนาดีที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และพวกเราจะนำ
สิ่งเหล่านี้มาแบ่งปันให้ผู้อื่นต่อไป

 

 
 
 
Copyright © 2012 PTC GAS LEADER & SERVICES.All rights reserved.
โทร (office) 02-7046051-2 แฟ็กซ์ 02-704 6054 Mobile: 086-337 8045 ,086-337 4381-2 ,085 347 2138

ติดแก๊ส รูปภาพรถติดแก๊ส ติดแก๊สLPG ติดแก๊สราคาถูก อู่ติดแก๊ส ติดแก๊สกรุงเทพ และปริมลฑล

View My Stats