ISUZU TROOPER v.6 ระบบดูดพร้อมแลมด้า

 งานติดตั้งระบบแก๊ส
ทดสอบอัตราเร่งอัตราสิ้นเปลือง


หมายเหตุ

ถ่ายทำใน เดือนกันยายน 2550

 

สอบถามข้อมูลการติดแก๊สได้ที่ (สายด่วน 24 ชม.)
085-347 2138 ,086-337 8045 ,086-337 4381-2

กลับสู่เมนู ISUZU

คลิกดูแผนที่มายัง PTC GAS