Honda Prelude ติดตั้งระบบดูด

 งานติดตั้งระบบแก๊ส
ทดสอบอัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง

เมื่อกด Play แล้วให้กด Pause (หยุดชั่วคราว)
รอโหลดเสร็จสักครู่ เพื่อคุณภาพวีดีโอที่ต่อเนื่อง

หมายเหตุ

ถ่ายทำใน เดือนมิถุนายน 2551

กลับสู่เมนู HONDA

คลิกดูแผนที่มายัง PTC GAS