HONDA CITY 2010 ระบบหัวฉีด

 งานติดตั้งระบบแก๊ส

เมื่อกด Play แล้วให้กด Pause (หยุดชั่วคราว)
รอโหลดเสร็จสักครู่ เพื่อคุณภาพวีดีโอที่ต่อเนื่อง


ทดสอบอัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง

หมายเหต

ถ่ายมำในเดือนธันวาคม 2552

สอบถามข้อมูลการติดแก๊สได้ที่ (สายด่วน 24 ชม.)
085-347 2138 ,086-337 8045 ,086-337 4381-2

กลับสู่เมนู HONDA

คลิกดูแผนที่มายัง PTC GAS