ภาพงานติดตั้ง FORD FOCUS 2.0 5 ประตู
ระบบหัวฉีดแก้ไขเบอร์โทรศัพท์ (ออฟฟิศ) จากเดิมเป็น 02-312 4136