BMW X5 ระบบหัวฉีด

 งานติดตั้งระบบแก๊ส ทดสอบอัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง

หมายเหตุ ถ่ายทำในเดือนมิถุนายน 2553
สอบถามข้อมูลการติดแก๊สได้ที่ (สายด่วน 24 ชม.) 085-347 2138 ,086-337 8045 ,086-337 4381-2

แผนที่การเดินทาง


บริการรถให้ยืมระหว่างที่ติดตั้งแก๊ส..รถมีประกันภัยทุกคัน

กลับสู่เมนู BMW