BMW 318i E30 Year 87-91 ระบบหัวฉีด Autronic


 งานติดตั้งระบบแก๊ส ภาค 1

เมื่อกด Play แล้วให้กด Pause (หยุดชั่วคราว)
รอโหลดเสร็จสักครู่ เพื่อคุณภาพวีดีโอที่ต่อเนื่อง


สรุปภาคการคำนวณ

ระยะทางที่ใช้ในการทดสอบ = 106.9

จำนวนเชื้อเพลิงที่ใช้ไป       = 11.1 ลิตร

อัตราสิ้นเปลืองแก๊สคิดเป็น หน่วย บาท / กิโลเมตร
109 บาท / 106.9 กิโลเมตร = 1.02 บาท/กิโลเมตร


อัตราสิ้นเปลืองแก๊สคิดเป็น หน่วย กิโลเมตร / ลิตร
106.9 กิโลเมตร/ 11.1 ลิตร = 9.63 กิโลเมตร / ลิตร

หมายเหตุ
ในการทดสอบครั้งนี้ ทดสอบบนเส้นทางด่วนบูรพาวิถี
การทดสอบได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

ส่วนแรก ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตรแรกเป็นการทดสอบหาอัตราเร่งและอัตราเร็วสูงสุด

ส่วนที่สอง ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร เป็นการทดสอบหาอัตราสิ้นเปลือง โดยการทดสอบที่อัตราเร็วคงที่ 90 กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง ตลอดการเดินทาง โดยเราจะได้ อัตราสิ้นเปลืองที่ดีสุด ในการใช้งานเนื่องจากเส้นทางด่วนบรูพาวิถี มีสภาพการจราจรที่เอื้อต่อการทดสอบที่ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำที่สุด


ถ่ายทำใน เดือนกันยายน 2550 ซึ่งอัตราสิ้นเปลือง
หน่วย บาทต่อกิโลเมตร ในอนาคตอาจจะมีราคาไม่เท่ากัน
แต่อัตราสิ้นเปลือง หน่วย กิโลเมตรต่อลิตร นี้สามารถนำ
ไว้ใช้ อ้างอิงได้ในอนาคตครับสอบถามข้อมูลการติดแก๊สได้ที่ (สายด่วน 24 ชม.)
085-347 2138 ,086-337 8045 ,086-337 4381-2

กลับสู่เมนู BMW

คลิกดูแผนที่มายัง PTC GAS

ทดสอบอัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง ภาค 2