AUDI s6 เครื่อง 2200cc ระบบหัวฉีด ยี่ห้อ Autronic

 งานติดตั้งระบบแก๊สและบททดสอบอัตราเร่ง อัตราเร็ว อัตราสิ้นเปลือง

 
เมื่อกด Play แล้วให้กด Pause (หยุดชั่วคราว) รอโหลดเสร็จสักครู่ เพื่อคุณภาพวีดีโอที่ต่อเนื่อง

สรุปภาคการคำนวณ

ระยะทางที่ใช้ในการทดสอบ = 110.9

จำนวนเชื้อเพลิงที่ใช้ไป       = 13.4 ลิตร

อัตราสิ้นเปลืองแก๊สคิดเป็น หน่วย บาท / กิโลเมตร
131 บาท / 110.9 กิโลเมตร  = 1.18บาท/กิโลเมตร

อัตราสิ้นเปลืองแก๊สคิดเป็น หน่วย กิโลเมตร / ลิตร
110.9 กิโลเมตร / 13.4 ลิตร  = 8.28 กิโลเมตร / ลิตร

หมายเหตุ
ความเร็วที่ใช้ในการทดสอบหาอัตราสิ้นเปลือง คือ 90 Km/H ตลอดการเดินทาง โดยมีระยะ เร่งเพียง 2 กิโลเมตรแรกเท่านั้น ถ่ายทำใน
เดือนตุลาคม 2550 ซึ่งอัตราสิ้นเปลืองหน่วย บาทต่อกิโลเมตร ในอนาคตอาจจะมีราคาไม่ เท่ากัน แต่อัตราสิ้นเปลือง หน่วยกิโลเมตรต่อ
ลิตรนี้ สามารถนำไว้ใช้อ้างอิงได้ในอนาคตครับ


สอบถามข้อมูลการติดแก๊สได้ที่ (สายด่วน 24 ชม.) 085-347 2138 ,086-337 8045 ,086-337 4381-2

แผนที่การเดินทาง

คลิกบริการรถให้ยืมระหว่างที่ติดตั้งแก๊ส..รถมีประกันภัยทุกคัน

กลับสู่เมนู AUDI