AUDI a4 เครื่อง 1800cc ระบบหัวฉีด ยี่ห้อ Autronic


 งานติดตั้งระบบแก๊สและบททดสอบอัตราเร่ง อัตราเร็ว อัตราสิ้นเปลือง


 
เมื่อกด Play แล้วให้กด Pause (หยุดชั่วคราว) รอโหลดเสร็จสักครู่ เพื่อคุณภาพวีดีโอที่ต่อเนื่อง


สรุปภาคการคำนวณ

ระยะทางที่ใช้ในการทดสอบ = 107.3

จำนวนเชื้อเพลิงที่ใช้ไป       = 9.4 ลิตร

อัตราสิ้นเปลืองแก๊สคิดเป็น หน่วย บาท / กิโลเมตร
99บาท / 107.3 กิโลเมตร  = 0.92 บาท/กิโลเมตร

อัตราสิ้นเปลืองแก๊สคิดเป็น หน่วย กิโลเมตร / ลิตร
107.3 กิโลเมตร/ 9.4 ลิตร  = 11.41 กิโลเมตร / ลิตร

หมายเหตุ
ถ่ายทำใน เดือนมกราคม 2551 ซึ่งอัตรา สิ้นเปลือง หน่วย บาทต่อกิโลเมตร ในอนาคตอาจจะมีราคาไม่ เท่ากันแต่อัตราสิ้นเปลือง หน่วย กิโลเมตรต่อลิตร นี้สามารถนำไว้ใช้อ้างอิงได้ในอนาคตครับ


สอบถามข้อมูลการติดแก๊สได้ที่ (สายด่วน 24 ชม.) 085-347 2138 ,086-337 8045 ,086-337 4381-2

แผนที่การเดินทาง

คลิกบริการรถให้ยืมระหว่างที่ติดตั้งแก๊ส..รถมีประกันภัยทุกคัน

กลับสู่เมนู AUDI